ΝΕΟ
Αυγά Φρέσκα Χωριάτικα με την δική μας εγγύηση

0,40 € ανά kg/τεμάχιο

ανά τεμάχιο

0,40 €

Αυγά Πτηνοτροφείου

0,25 € ανά kg/τεμάχιο

ανά τεμάχιο

0,25 €

ΑΓΟΡΑ