Πιπεριές τρικολόρε Δράμας

2,80 € ανά kg/τεμάχιο

ανά τεμάχιο 3 κοκ-πορτ-κιτρ

2,80 €

ΑΓΟΡΑ
ανά τεμάχιο 3 κοκ-πορτ-κιτρ