Λεμόνια εισαγωγής

2,75 € ανά kg/τεμάχιο

~ 8-10 τμχ/κιλό

2,75 €

ΑΓΟΡΑ
~ 8-10 τμχ/κιλό