Πατζάρια

1,75 € ανά kg/τεμάχιο

~ 5 τεμ/κιλό

1,75 €

ΑΓΟΡΑ
~ 5 τεμ/κιλό