Πιπεριές Κέρατο εντόπιες

1,80 € ανά kg/τεμάχιο

~ 10 τεμ/κιλό

1,80 €

ΑΓΟΡΑ
~ 10 τεμ/κιλό