Πιπεριές Κέρατο εντόπιες

3,30 € ανά kg/τεμάχιο

~ 10 τεμ/κιλό

3,30 €

ΑΓΟΡΑ
~ 10 τεμ/κιλό