Σέλινο με ρίζα

2,30 € ανά kg/τεμάχιο

~3 τμχ/κιλό

2,30 €

ΑΓΟΡΑ
~3 τμχ/κιλό